آباژور A06

  • آباژور A06
  • آباژور
  • آباژور A06

آباژور رومیزی، ارتفاع پایه ۴۵ سانتیمتر،  شید نقاشی و دوخت

پروژه های مشابه